Drobečková navigace

Úvodní stránka > Odpady > Poplatková povinnost

Poplatková povinnost v roce 2017

Vážení občané,

dovolujeme si Vám připomenout poplatkové povinnosti v roce 2017.  Jedná se o místní poplatky za odpad, psy, ubytovací služby.

Změny v údajích pro poplatkové povinnosti můžete oznámit na formuláři, který naleznete níže nebo na www.obeckarlik.cz v sekci „Obec“ - "Formuláře" nebo písemně na volném papíře.

Přihlášení k místnímu poplatku za odpady

Veškeré osvobození od poplatků musí být nahlášeno též písemně (občané celoročně mimo republiku, občané hradící poplatek za odpad v jiné obci, apod.)

Sazby poplatků v roce 2017 :  600,-  Kč

Poplatníkem je:

 a)     fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Předpokládáme, že nám poplatek dobrovolně zaplatí i ti, kteří v Karlíku sice nejsou k trvalému pobytu hlášeni, ale skutečně zde bydlí a služby spojené s odpadem využívají.

Splatnost poplatků je 30.9.2017

Možné způsoby platby:

1. V hotovosti na Obecním úřadě v úředních dnech: pondělí a středa:  8.00 – 11:30 a 12.30 –18.00 (nebo v jiném čase po telefonické dohodě).

2. Bankovním převodem na účet obce č. 37722111/0100 s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo popisné event. v případě chat číslo chaty s „0“ na začátku (např. 0250).

Pokud bydlíte v bytových domech, uveďte do variabilního symbolu nejen číslo popisné Vašeho domu, ale i číslo bytu (např. v domě čp. 1091, byt č. 05 bude pro byt variabilní symbol 109105). Pokud nemůžete na úřad přijít a nemáte konto v bance, zatelefonujte a my Vám pošleme složenku.

Místní poplatek za psy 

Sazby poplatků v roce 2017 : 

za prvního psa :                  100,-  Kč 

za každého dalšího psa :          150,-  Kč

Kontakt: tel. 257 711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckarlik.cz

Registrujte se zde

CzechPOINT

http://obeckarlik.cz/index.php?nid=702&lid=CZ&oid=1996090

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Kontakt

Obecní úřad Karlík
Karlická 1, 252 29 Karlík
Tel: 257 711 074
E-mail: urad@obeckarlik.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
8:00 - 11:30, 12:30 - 18:00

Podrobný kontakt

Městská policie Černošice

Služebna: Kladenská 1151, 252 28 Černošice
Tel: 251 642 153
Fax: 251 642 153
Mobil: +420 724 060 620
Bezplatná linka: 156
E-mail: mestska.policie@ mestocernosice.cz

Podrobné info o MP

Poslední aktualizace

5.9.2013 - Úřední deska

Návštěvnost stránek

271113