Drobečková navigace

Úvodní stránka > Volby

Volby do Evropského parlamentu 2019

Svolání prvního zasedání OVK.pdf

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Evropského parlamentu Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 Infrormace pro voliče ktery změnil trvaly pobyt po 14.dubnu 2019

Voliči jiných členských států Evropské unie - zapsání do seznamu voličů

 

 

 

 

 

 

 

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Vážení občané,

pokud někdo zjistí, že ve dnech voleb nemá platný občanský průkaz, je možné si na správním odboru MěÚ Černošice v Podskalské 19, Praha 2 nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb

 V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na tel. 601 378 507.

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o uzavření MěÚ Černošice, Pracoviště Praha 2, dne 25.7.2018

 

 

 

Volba prezidenta 2018

Výsledky hlasování v Karlíku

ve 2. kole voleb ve dnech 26. a 27. ledna 2018

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů              362

Počet voličů, kterým byly vydány obálky                                                                                289 

Volební účast                                                                                                                                      80 %

Kandidáti :

Jiří Drahoš                                                                                             210 hlasů   

Miloš Zeman                                                                                             79 hlasů         

                                                                          

27.1.2018

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 26.1.2018 a 27.1.2018

Oznameni 2. kolo voleb prezidenta

 Vydávání občanských průkazů v době 2. kola volby prezidenta ve dnech 26.1.2018 a 27.1.2018

V době 2. kola volby prezidenta ve dnech 26.1.2018 – 27.1.2018 bude zajištěno vydávání občanských průkazů pro potřeby občanů, kteří hodlají využít svého volebního práva.

Občanské průkazy ve dnech voleb vydává Odbor občansko správních a dopravně správních činností Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, a to :

26.1.2018 (pátek)       14:00 - 22:00 hodin

27.1.2018 (sobota)      8:00 - 13:30 hodin

V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na telefonním čísle 601 378 507.

 

  

 

 

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12 a 13 ledna 2018

 Vydávání občanských průkazů v době voleb

ve dnech 12. 1. 2018 – 13. 1. 2018 bude zajištěna služba na občanských průkazech (pátek 14:00 - 22:00, sobota 8:00 - 13:30) - Městský úřad Černošice, odbor občansko správních a dopravně správních činností, Podskalská 19, Praha 2.

V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na telefonním čísle 601 378 507.


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.pdf

 

 

Výsledky voleb  v obci Karlík do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výsledky voleb v Karlíku do Parlamentu ČR.pdf

 

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může volit na voličský průkaz, na který lze hlasovat v jiném volebním okrsku na území České republiky.

O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 18. října 2017 do 16.00 hodin na Obecním úřadu Karlík, Karlická 1, Karlík

Žádost v listinné nebo elektronické podobě, podána doručením obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017 a to:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče.

 Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017 voličský průkaz:

  • předá osobně voliči
  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
  • zašle voliči.

 Odvolání kandidáta politické strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým..., který je na hlasovacím lístku uveden pod poř. č. 26

 

Odvolání kandidátů politické strany Blok proti islamizaci - Obrana domova, kteří jsou na hlasovacím lístku uvedeni pod poř. č. 14 a 24

 

Vydávání občanských průkazů v době voleb

Oznameni o dobe a miste voleb

Pocet volebnich okrsku

 

16. 7. Luboš

Zítra: Martina

Kontakt

Obecní úřad Karlík
Karlická 1, 252 29 Karlík
Tel: 257 711 074
E-mail: urad@obeckarlik.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
8:00 - 11:30, 12:30 - 18:00

Podrobný kontakt

Městská policie Černošice

Služebna: Kladenská 1151, 252 28 Černošice
Tel: 251 642 153
Fax: 251 642 153
Mobil: +420 724 060 620
Bezplatná linka: 156
E-mail: mestska.policie@ mestocernosice.cz

Podrobné info o MP

 

Diskusní fórum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

383330