Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Obce a města podél Berounky si budou samy svážet odpad – zakládají KOS

Obce a města podél Berounky si budou samy svážet odpad – zakládají KOSTisková zpráva - 12. 10. 2021

Region Dolní Berounka

 

Obce a města podél Berounky si budou samy svážet odpad – zakládají komunální odpadovou společnost POBERO, s.r.o

 

Pátek 8. října 2021 se stal významným dnem pro mnohá města a obce ležící v blízkosti dolního toku řeky Berounky, jelikož došlo k zásadnímu kroku směrem k nezávislému odpadovému hospodářství.

Všech jedenáct členů svazku obcí Region Dolní Berounka a společně s nimi dalších pět obcí založilo nový Dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) - Poberounské odpady.

Zakládajících členů DSO je tedy šestnáct – Černošice, Všenory, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Tetín, a dále Třebotov, Liteň, Koněprusy, Svinaře a Skuhrov. Počet obyvatel svazku obcí lehce překračuje 27 tisíc.

Slavnostní podpis zakladatelské smlouvy nového svazku se uskutečnil v městském sále v Černošicích za přítomnosti všech šestnácti starostů.

Smyslem nově založeného DSO je zřízení a provozování vlastní společnosti, která bude komplexně řešit problematiku odpadového hospodářství v členských obcích.

Podle Petra Webera, místostarosty městyse Karlštejn a prvního ustaveného statutárního zástupce DSO, se jedná o klíčový krok směrem k odpovědnému a racionálnímu odpadovému hospodářství, jehož náklady obce potřebují mít více pod svou kontrolou. „Platby za svoz a zpracování odpadů se neustále zvyšují a bohužel to bude pokračovat – rostou náklady i poplatky. Jako řádní hospodáři chceme dohlédnout na to, aby dopady zdražování na naše obce byly v budoucnosti co nejmenší,“ uvedl Weber.

Podobným rozhodnutím a vývojem prošly v nedávné minulosti i další svazky obcí, například Malá Haná či Dolnobřežansko, kde již takováto meziobecní spolupráce dlouho funguje a které jsou pro Dolní Poberouní nyní zajímavým vzorem.

Starosta Černošic, který je taky členem přípravné skupiny, doplňuje: „Svoz a zpracování odpadu je služba, kterou si mohou obce zajistit samy, místo aby ji outsourcovaly komerčním společnostem. V oboru bohužel není konkurence, která by nám spolehlivě zajistila dobré podmínky“.

Obce Dolního Poberouní jsou příkladem dobré spolupráce v mnoha oblastech. „Po úspěšné spolupráci například v nákupu elektřiny a plynu, v budování cyklostezek, v jednáních o rekonstrukci železnice či ochraně řeky Berounky se nyní pouštíme do zatím největšího společného projektu.“, dále uvedl Filip Kořínek.

S novým zákonem o odpadech musí obce mít co nejpřesnější informace o hmotnosti jednotlivých druhů odpadu alespoň v měsíčních intervalech, aby byly schopné uřídit náklady na odpadové hospodářství. Svozové firmy bohužel tyto informace velmi nerady předávají“, vysvětluje starostka obce Lety, Barbora Tesařová. „Odpadový zákon také zavedl limity množství směsného odpadu ukládaného na skládky. Potřebujeme proto pracovat s přesnými údaji, abychom mohli uplatňovat slevu na “skládkovacím” poplatku.

DSO Poberounské odpady v nejbližší době zvolí své předsednictvo, učiní kroky k založení komunální společnosti POBERO, s.r.o. a vypíše výběrové řízení na výkonného ředitele této společnosti. Nová společnost bude odpad z členských obcí svážet od 1. července 2022.

Na obyvatele členských obcí by změna neměla mít bezprostřední dopad, jen budou odpad svážet nová vozidla, pod značkou POBERO. Každá obec může nadále mít vlastní systém, co se týče frekvence svozu, typu nádob a struktury poplatků, které platí její obyvatelé.

Kontaktní osoby:

  • Petr Weber, předseda svazku obcí Region Dolní Berounka, místostarosta Karlštejna

Tel. 603 215 835, email mistostarosta2@obeckarlstejn.cz

  • Filip Kořínek, místopředseda svazku obcí Region Dolní Berounka, starosta Černošice

Tel. 604 851 754, email filip.korinek@mestocernosice.cz

 DSO 1.jpg

 

 DSO 2.jpg

Foto (2x): Petr Kubín