Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Czech POINT

Czech POINT - ověřené výstupy z evidencí

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou. Je to projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.
Czech Point - logo
Z pracoviště Czech POINT si lze na počkání odnést ověřené výstupy z některých veřejných i neveřejných registrů, např. obchodního rejstříku, rejstříku trestů, katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku apod. Služby CzechPoint se postupně rozšiřují.


Upozornění!
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Správní poplatek

Správní poplatek je upraven zákonem číslo 634/2002 Sb. o správních poplatcích a to konkrétně položkou číslo 3 písm.d), podle které mohou poskytující úřady za poskytnutou službu vydání ověřeného výstupu vybírat od žadatele za první stránku 100,- Kč a za každou další stranu 50,- Kč

Kdo vydává ověřené výstupy?

Platný právní řád ČR dnes umožňuje vydávat výpisy z centrálních registrů vybraným obecním úřadům, krajským úřadům, notářům, České poště a Hospodářské komoře ČR.

O co můžete zažádat na našem městském úřadě?

1) Výpis z obchodního rejstříku

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)
 • může být vydán výpis platných informací o firmě k aktuálnímu datu nebo úplný výpis, zde jsou uvedeny všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy

2) Výpis z katastru nemovitostí

 • žádat může anonymní žadatel

Co musí žadatel znát, chce-li vyhledat:

1. list vlastnictví – název katastrálního území, číslo listu vlastnictví

2. seznam nemovitostí 

 1. seznam parcel – název katastrálního území, kmenové číslo, podděoení čísla
 2. seznam budov – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenčí
 3. seznam jednotek – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenčí, číslo jednotky

3) Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

 • lze vydat osobě které se výpis týká a která má přidělené rodné číslo
 •  je možné vydávat výpisy zmocněnců na základě ověřené plné moci
 • žadatel je povinen předložit platný doklad totožosti
 • občanský průkaz nebo cestovní průkaz, který je nejdříve zkontrolován v databázi neplatných dokladů
 • není třeba předem ručně vyplňovat žádost
 • správní poplatek - 100,- Kč je splatný v pokladně úřadu po kladném vyřízení žádosti. Nikoli formou kolku!

4) Výpis z rejstříku trestů pránické osoby

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)

5) Výpis z živnostenského rejstříku

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)
 • výpis z živnostenského rejstříku podle zákona o živnostenském podnikání (mimo Czech POINT) může vydat i živnostenský úřad (Praha 2, Podskalská 19)

6) Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

 • lze vydat osobě které se výpis týká nebo zmocněci na zákl. úředně ověřené plné moci
 • pro identifikaci se uvádí čslo ŘP (nepovinně)
 • žadatel přidkládá platný doklad totožnosti

7) Seznam kvalifikovanýh dodavatelů z Informačího systému o veřejných zakázkách

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)

8) Registr účastníků provozu MA ISOH (Modul autovraky Informačního systému odpadovéo hospodářství

 • lze vydat podnikateli, případně zmocněci na základě úředně ověřené plné moci
 • žadatel přidkládá: 1. výpis z obchodního rejstřku (můž vydat Czech POINT), případně živnostenské oprávnění;            2. platný průkaz totožnosti.

9) Výpis z insolvenčního rejstříku

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)

10) Datové schánky

 • žadatel předkládá platný doklad totožnosti

V souvislosti s platností zákona č 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je možé podat :

 1. Žádost o zřízení a zrušení datové schránky
 2. Žádost o zneplatnění přístupových údajů statutárních orgánů nebo vedoucí OVM
 3. Žádost o nastavení nebo o zrušení nastavení datové schránky do režmu OVM
 4. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 5. Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 6. Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

11) Autorizovaná konverze dokumentů

 • z listinné podoby do elektronické

 • z elektronické podoby do listinné

Správní poplatek za provedení autorizované konverze dokumentů činí30,- Kč za každou stránku.

12) Základní registry

Výpisy ze základních registrů

 • Výpisy o využití údajů ze základních registrů
 • Hlášení nesouladu referenčích údajů
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Podrobnosti získáte na obecním úřadě nebo na stránkách www.czechpoint.cz