Drobečková navigace

Úvodní stránka > Czech POINT

Czech POINT - ověřené výstupy z evidencí

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou. Je to projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.
Czech Point - logo
Z pracoviště Czech POINT si lze na počkání odnést ověřené výstupy z některých veřejných i neveřejných registrů, např. obchodního rejstříku, rejstříku trestů, katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku apod. Služby CzechPoint se postupně rozšiřují.


Upozornění!
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Správní poplatek

Správní poplatek je upraven zákonem číslo 634/2002 Sb. o správních poplatcích a to konkrétně položkou číslo 3 písm.d), podle které mohou poskytující úřady za poskytnutou službu vydání ověřeného výstupu vybírat od žadatele za první stránku 100,- Kč a za každou další stranu 50,- Kč

Kdo vydává ověřené výstupy?

Platný právní řád ČR dnes umožňuje vydávat výpisy z centrálních registrů vybraným obecním úřadům, krajským úřadům, notářům, České poště a Hospodářské komoře ČR.

O co můžete zažádat na našem městském úřadě?

1) Výpis z obchodního rejstříku

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)
 • může být vydán výpis platných informací o firmě k aktuálnímu datu nebo úplný výpis, zde jsou uvedeny všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy

2) Výpis z katastru nemovitostí

 • žádat může anonymní žadatel

Co musí žadatel znát, chce-li vyhledat:

1. list vlastnictví – název katastrálního území, číslo listu vlastnictví

2. seznam nemovitostí 

 1. seznam parcel – název katastrálního území, kmenové číslo, podděoení čísla
 2. seznam budov – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenčí
 3. seznam jednotek – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenčí, číslo jednotky

3) Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

 • lze vydat osobě které se výpis týká a která má přidělené rodné číslo
 •  je možné vydávat výpisy zmocněnců na základě ověřené plné moci
 • žadatel je povinen předložit platný doklad totožosti
 • občanský průkaz nebo cestovní průkaz, který je nejdříve zkontrolován v databázi neplatných dokladů
 • není třeba předem ručně vyplňovat žádost
 • správní poplatek - 100,- Kč je splatný v pokladně úřadu po kladném vyřízení žádosti. Nikoli formou kolku!

4) Výpis z rejstříku trestů pránické osoby

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)

5) Výpis z živnostenského rejstříku

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)
 • výpis z živnostenského rejstříku podle zákona o živnostenském podnikání (mimo Czech POINT) může vydat i živnostenský úřad (Praha 2, Podskalská 19)

6) Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

 • lze vydat osobě které se výpis týká nebo zmocněci na zákl. úředně ověřené plné moci
 • pro identifikaci se uvádí čslo ŘP (nepovinně)
 • žadatel přidkládá platný doklad totožnosti

7) Seznam kvalifikovanýh dodavatelů z Informačího systému o veřejných zakázkách

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)

8) Registr účastníků provozu MA ISOH (Modul autovraky Informačního systému odpadovéo hospodářství

 • lze vydat podnikateli, případně zmocněci na základě úředně ověřené plné moci
 • žadatel přidkládá: 1. výpis z obchodního rejstřku (můž vydat Czech POINT), případně živnostenské oprávnění;            2. platný průkaz totožnosti.

9) Výpis z insolvenčního rejstříku

 • žádat může anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla (IČ)

10) Datové schánky

 • žadatel předkládá platný doklad totožnosti

V souvislosti s platností zákona č 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je možé podat :

 1. Žádost o zřízení a zrušení datové schránky
 2. Žádost o zneplatnění přístupových údajů statutárních orgánů nebo vedoucí OVM
 3. Žádost o nastavení nebo o zrušení nastavení datové schránky do režmu OVM
 4. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 5. Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 6. Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

11) Autorizovaná konverze dokumentů

 • z listinné podoby do elektronické

 • z elektronické podoby do listinné

Správní poplatek za provedení autorizované konverze dokumentů činí30,- Kč za každou stránku.

12) Základní registry

Výpisy ze základních registrů

 • Výpisy o využití údajů ze základních registrů
 • Hlášení nesouladu referenčích údajů
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Podrobnosti získáte na obecním úřadě nebo na stránkách www.czechpoint.cz

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckarlik.cz

Registrujte se zde

CzechPOINT

logo.gif

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Kontakt

Obecní úřad Karlík
Karlická 1, 252 29 Karlík
Tel: 257 711 074
E-mail: urad@obeckarlik.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

Podrobný kontakt

Otevírací doba karlického krámku

Po  7:00-11:30  13:00-17:00
Út   7:00-12:00
St   7:00-11:30  13:00-16:00
Čt   7:00-14:00 
Pá  7:00-11:30  13:00-17:00
So  7:00-11:00

Městská policie Černošice

Služebna: Kladenská 1151, 252 28 Černošice
Tel: 251 642 153
Fax: 251 642 153
Mobil: +420 724 060 620
Bezplatná linka: 156
E-mail: mestska.policie@ mestocernosice.cz

Podrobné info o MP

 

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

429403