Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Hřbitov > Informace pro nájemce hrobových míst

Informace pro nájemce hrobových míst


 

Vysvětlení termínu „opuštěný hrob“

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli při správě hřbitova, aby hrobová místa bez platné nájemní smlouvy prohlásil za opuštěná a dále s nimi nakládal dle § 25 odst. 7 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a v souladu s ustanovením §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Co to v praxi znamená?

Kdy vám končí platnost smlouvy, tj. doba, na kterou máte zaplacený hrob, najdete ve své nájemní smlouvě. Navíc min. 90 dnů před koncem nájemní doby dostanete od správy hřbitova písemné upozornění.

Pokud nemá správa hřbitova na Vás správnou adresu a nelze Vám tedy upozornění doručit, bude upozornění zveřejněné na nástěnce u márnice a na Vašem hrobě se objeví cedulka. Upozornění na skončenou nájemní dobu, tj. neuhrazené nájemné, bude zveřejněné na nástěnce hřbitova po dobu 1 roku.

Po uplynutí této roční lhůty propadá Váš nárok na nájem hrobového místa, a to může být pronajaté jinému nájemci.

Pokud se do 1 měsíce od skončení nájmu neodstraníte hrobové zařízení, správce Vám zašle doporučeným psaním výzvu, abyste si hrobové zařízení převzal. Pokud se nepodaří výzvu doručit, bude zveřejněna na nástěnce u márnice a tím dnem se bude brát jako doručená. A jestliže si do 3 let ode dne doručení výzvy zařízení hrobu neodvezete, bude s ním nakládáno jako s věcí opuštěnou, tj. už nebude Vaše.