Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Studie odvodnění obce

Studie odvodnění Karlíka 2014

Předkládáme Vám studii odvodnění západní části Karlíka vypracovanou panem doc. Ing. Ladislavem Satrapou, CSc. z ČVUT Praha v srpnu 2014.

Účelem posouzení bylo zhodnocení odtokových poměrů v západní části obce Karlík, a to zejména v souvislosti s dlouho trvajícími potížemi s povrchovými vodami a dále v souvislosti s prostorem nedávné výstavby a též případné výstavby rodinných domů.

Druhým úkolem posudku je návrh koncepce odvodnění v nových podmínkách uspořádání území západní části tak, aby byl maximalizován gravitační odvod povrchových vod a minimalizována potřeba čerpání. V optimálním případě je předmětem posudku takové technické řešení, které zajistí maximální retenci povrchových odtoků a zároveň úplně vyloučí čerpání dešťových vod z bezodtokových lokalit v intravilánu obce.

Navržené řešení přesahuje katastrální území naší obce a je jedním z podkladů pro jednání s okolními obcemi v sousedním katastrálním území, zejména s Lety a Dobřichovicemi a pro územní plán obce..   

Karlík_studie_3.

Marie Sommerová, starostka