Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpady a kompostování bioodpadu > Třídění odpadů

Tříděný odpad

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat, a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Papír

Do kontejnerů na papír ( modrá barva) je u nás možno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22.

Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly.

Sklo

Do kontejnerů na sklo (zelená barva) je u nás možno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72.

Do kontejnerů na sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky.

V případě sběrných nádob na sklo uvažujeme o jejich posílení a umístění dalších 2 ks na ostatní dvě sběrná místa v Karlíku.

Plasty a nápojové kartony

Do kontejnerů na plasty ( žlutá barva) je u nás možno vhazovat STLAČENÉ PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6.

Do kontejnerů na plasty SE NEHÁZÍ novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.)

V naší obci JE MOŽNÉ vhazovat do kontejnerů na plasty i NÁPOJOVÉ KARTONY, což je na kontejneru náležitě poznamenáno – označení oranžovou nálepkou "Nápojové kartony. Nápojové kartony jsou obaly na bázi Tetra Pack, tj. např. obaly od mléka, džusů, vína atp.

Bioodpad

Do bioodpadu patří např. zbytky ovoce, zeleniny, slupky , čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny. V Karlíku zatím netřídíme, ale do budoucna lze očekávat, že i s touto problematikou se budeme nuceni vypořádat.

Nebezpečný odpad

Patří sem např. léky (odevzdávají se v některých lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla a oleje. Odvoz nebezpečného odpadu společně s odpadem velkoobjemovým organizuje obec 2 x do roka. Poslední se uskutečnil 22.5.2011 a na přelom září a října plánujeme další. 

Elektrotechnické výrobky

Naprostou většinu vysloužilých elektrotechnických výrobků je možné vrátit zpět prodejci. Součástí prodejen elektrospotřebičů jsou naprosto běžně kontejnery na oddělený sběr baterií, světelných zdrojů (zářivek, výbojek) a nově také drobných elektrospotřebičů. Většina prodejců takzvané bílé techniky, tedy kuchyňských elektrospotřebičů jako jsou myčky, ledničky, sporáky nabízí odvoz a likvidaci vysloužilých spotřebičů. Financování systému sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno systémem výběru "recyklačních poplatků", které se připočítávají k ceně výrobků nových.

I v tomto případě je možno se tohoto odpadu zbavit při organizovaném odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Do budoucna je vize umístění jednoho kontejneru ( červené barvy ) pro tento odpad na jednom ze sběrných míst v Karlíku.

Směsný komunální odpad

Do směsného komunálního odpadu (kontejnery černé barvy) patří vše ostatní co se nedá třídit. Rozhodně sem ale NEPATŘÍ odpad nebezpečný ( viz výše), velkoobjemový (nábytek, bílé zboží) a také pneumatiky, tráva, větve. V naší obci jsou velké kontejnery na směsný odpad určeny zejména pro chataře.