Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany

Informace pro občany


Černošice - volné pracovní místo

pravnik.pdf


Publikováno 3. 9. 2015 13:54

Distribuce eko tašek na tříděný odpad

Výdej eko tašek na tříděný odpad proti podpisu na Obecním úřadě.

Distribuce eko tašek na tříděný odpad.docx


Publikováno 28. 8. 2015 9:21

od 1.9.2015 - Nový jízdní řád linky PID 448

448_JR.pdf


Publikováno 27. 8. 2015 11:19

24. 8. 2015 - zahájen výkup jablek - Beroun

Beroun.pdf


Publikováno 25. 8. 2015 12:23

Policie - volné pracovní místo

Volné pracovní místo.pdf


Publikováno 10. 8. 2015 8:24

Veřejná vyhláška

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality

ovzduší zóna Střední Čechy- CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Vyhlaska_OOP_CZ02.pdf

PZKO_CZ02_final_final_.pdf

Navrh_OOP_CZ02.pdf


Publikováno 16. 7. 2015 15:44

Rozhodnutí - uzavírka silnice III/11515 - z důvodu rekonstrukce mostu

Úplná uzavírka.pdf


Publikováno 25. 6. 2015 8:48

Tarif PID - 1. 7.2015 - změny

448-Linkove_JR.pdf

Od 1. 7. 2015 se zavádí na období nejvýše dvou let cena roční jízdenky na území HMP ve výši 3650 Kč. Jízdenky se v elektronické podobě (jako záznam na opencard nahrávají již od dnešního dne s tím, že platnost jízdního dokladu musí začínat nejdříve 1. 7. 2015).

Další novinkou je, že cestující je oprávněn přepravit na území P a 0 (v Praze) psa bez dalšího poplatku, má-li předplatní jízdné, jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo doloží nárok na bezplatnou přepravu: pes musí mít košík a musí být držen na krátkém vodítku. Neplatí  ve vlacích zapojených do PID.

Od 1. 7. Je nově zavedena také bezplatná přeprava osoby doprovázející dítě do 3 let, které má průkazku PID  nebo občanský průkaz nebo cestovní pas. Průkazka PID pro dítě do 3 let se vydává na 1 rok, je s fotkou  a je vázána na dítě, takže dítě může doprovázet  jedna osoba, která nemusí být vždy táž. Neplatí  ve vlacích zapojených do PID.

Ve vnějších pásmech se nově přepravuje  pes bez doplatku pouze však v případech, kdy má cestující předplatní jízdenku. Neplatí  ve vlacích zapojených do PID. V ostatních případech a ve vlacích za psa jako dosud.

 


Publikováno 18. 6. 2015 8:01

Informace o černé zvěři v Karlíku

Na základě upozornění pana Šorma, že bylo spatřeno v intravilánu naší obce divoké prase, jsme neprodleně po zasedání zastupitelstva vyvolali jednání s kompetentními osobami pro myslivost z odboru životního prostředí Města Černošice Bc. Hrzánem a s panem Rejlkem, určeným myslivcem pro rajon, kam spadáme. 

Z jednání vyplynulo, že problém divokých prasat není jenom u nás, a je dost těžko řešitelný. Odbor životního prostředí dal zelenou všem přípustným možnostem jejich lovu.

Pan Rejlek vyslovil názor, že kanec, který se vyskytl v ulici Skalické, tzv. "spadl" ze skály nad ulicí, takže předpokládá, že do intravilánu vnikl proti své vůli. Sdělil nám, že myslivci dělají maximum pro snížení počtu kanců, ale je otázka mnoha hodin na posedu, než se kanec objeví tak, aby bylo možné po něm vystřelit. Nejsou hloupí, schovávají se nejen v kukuřici, ale i v řepce.

Od doby, kdy byl spatřen kanec v ulici Skalické, nebyl další výskyt nahlášen.  

 

Marie Sommerová  


Publikováno 29. 5. 2015 13:04

Obnova břehů Karlického potoka

Vážení občané,

oznamujeme Vám, že dnešního dne bude zahájena stavba Obnova břehů Karlického potoka po povodních. Stavba je financována s pomocí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, která je ve výši 90% z uznatelných nákladů.

Budou se provádět tři části potoka - úsek kolem úřadu, vč. podchycení podemleté opěry můstku, úsek kolem tůňky a cesty pro pěší u bývalé obecní studny v severní části potoka a zajištění odvodu srážkové vody při povodních ze slepého ramene Karlického potoka pod mlýnem, který se naplňuje v případě přívalových dešťů a povodní ze strany Vonoklas.

Smlouva o dílo je uzavřena do 31.8.2015, s rezervou pro případ komplikace pro provádění stavby zvýšenou hladinou potoka. 

Stavbu provádí zhotovitel Inkasta, s.r.o., Hrádecká 121/9, 312 00  Plzeň, zastoupený Ing. Luďkem Formánkem, stavbyvedoucí pan Petr Boura, tel. 604 204 913

Stavební dozor : HK spol. s r.o., pan Josef Tichánek, tel. č. 776 735 637

 

Marie Sommerová, starostka obce

 


Publikováno 4. 5. 2015 9:32


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckarlik.cz

Registrujte se zde

CzechPOINT

logo.gif

18. 2. Gizela

Zítra: Patrik

Kontakt

Obecní úřad Karlík
Karlická 1, 252 29 Karlík
Tel: 257 711 074
E-mail: urad@obeckarlik.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

Podrobný kontakt

Městská policie Černošice

Služebna: Kladenská 1151, 252 28 Černošice
Tel: 251 642 153
Fax: 251 642 153
Mobil: +420 724 060 620
Bezplatná linka: 156
E-mail: mestska.policie@ mestocernosice.cz

Podrobné info o MP

 

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

401089