Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Informace OÚ > Sdělení starosty

Sdělení starosty

Nárůst počtu dětí je obecným a pro Čechy a Evropany příznivým jevem, nastal zákonitě v městě Dobřichovice stejně jako v obci Karlík. Tlaky rodičů na reprezentaci samosprávy i státní správy jsou legitimní a pochopitelné. Je poněkud mrzuté, že s někdy nerozumným rozvojem zástavby není počítáno s výstavbou školek, škol a podobných potřebných kapacit.

Děti z naší obce povětšinou docházely a dochází do mateřské školy v Dobřichovicích a naše obec hradí potřebné náklady. Současné vedení obce Karlík začalo jednat o zřízení vlastní nebo i odloučené mateřské školy ve své obci (např. v místním hotelu Karlík) již na přelomu let 2008/2009. Samostatnou školku se nám bohužel v hotelu Karlík zřídit nepodařilo z finančních důvodů. Petice dobřichovicích matek za upřednostnění jejich dětí trochu zahustila atmosféru dosavadní spolupráce mezi obcemi a akcelerovala přípravy na jiné řešení. Když jsme zvážili za nových okolností možnost zřízení detašovaného pracoviště MŠ Dobřichovice v naší obci, vstoupili jsme v jednání s paní ředitelkou MŠ Dobřichovice i s panem starostou a znovu pokračovali v jednáních s vlastníkem hotelu Karlík v naší obci i současným nájemcem (firma Abasto).  Jednání byla četná a nadějná, ale pouze do doby, kdy jednatel firmy Abasto změnil záměr o prodloužení nájemní smlouvy na hotel Karlík event. záměr koupi tohoto hotelu a oznámil, že v letním období s velkou pravděpodobností smlouvu o podnájmu neprodlouží.
ČSVTS - vlastník hotelu - v této fázi, i přes předchozí vstřícné jednání i s ohledem na zřízení věcného břemene, odmítl věcné břemeno „mateřské školky“ zřídit. Překážku našeho společného projektu jsem byl nucen bezodkladně oznámit paní ředitelce MŠ i na Městském úřadě Dobřichovic.
Karličtí - starosta, místostarosta i někteří členové zastupitelstva a rodiče dětí - věnovali přípravě projektu odloučené MŠ mnoho času a úsilí a i nám je tato situace velmi nemilá a proto chápeme rozpoložení našich přátel z Dobřichovic.

Když není tedy možné využít prostorů hotelu Karlík, i když byl příslib podepsání a smlouva takřka na dosah, snaží se vedení obce postarat o zajištění předškolní péče jiným způsobem. Proto hodláme zřídit vlastní školku a žádáme Středočeský kraj o dotaci. Na svém 15. zasedání zastupitelstvo obce Karlík přijalo v tomto smyslu usnesení.

Nic není jisté, rozhodovat budou nyní jiní, ale naději a snahu stále máme. Pokud budeme úspěšní, počítáme s kapacitou až 28 dětí. Stavba by měla být umístěna v zastavěném území obce a použitelná i pro jiné účely, pokud budoucnost přinese jiné potřeby občanů.

Přeji všem čtenářům šťastný vstup do nového roku a úspěšný a dobrý celý rok 2010.

                                                                                                        Jaroslav Štrof
                                                                                                    starosta obce Karlík

 Informace k činnosti Městské policie Černošice v Karlíku                     
Vloženo 10.11.2009  

    Jedním z nejbližších úkolů v Karlíku pro Městskou policii Černošice bude v následujících týdnech kontrolovat využívání, resp. zneužívání veřejného prostranství. Odstraňte tedy, prosím, všechny vaše věci uložené před vaším plotem, zejména vraky automobilů, které se nám zde vyskytly. Přesný termín akce bude ještě včas vyvěšen.

    Jenom pro připomenutí - pro obec Karlík je služba policie upravena na hlídkovou činnost, která zahrnuje kontrolu katastru obce minimálně 2 x denně v rozsahu 1 hodiny. Dále pak je zde zahrnuto komplexní zajištění veřejného pořádku včetně kontrol dodržování obecně závazných vyhlášek obce, výjezd hlídky na výzvu občanů 24 hodin denně, likvidaci vraků a dále pak povinnosti plynoucích ze zvláštních právních předpisů.

    V případě potřeby je možno se obrátit na tyto kontakty:
Služebna MP je: Kladenská 1151, 252 28 Černošice
    tel: 251 642 153
    fax: 251 642 153
    bezplatná linka: 156
    e-mail: mestska.policie@mestocernosice.cz 

Dále je ale také možné využít Policie Praha-západ stálá služba: 
    974 882 103 nebo 257 321 220.
Pokud neuspějete, obraťte se přímo na starostu Jaroslava Štrofa na
mobilní číslo 731 527 419 nebo místostarostu Jana Tláskala 602 741 574.

 Zeleň v Karlíku                                                                                                    

Informace o nové zeleni v Karlíku (.pdf)                                                               Vloženo 11.4.2010